Minderjarigen en aansprakelijkheid: hoe zit dat eigenlijk?

Als je ergens schade aanbrengt, kun je aansprakelijk worden gesteld. Je moet dan de kosten van de schade vergoeden. In de auto heb je een verplichte aansprakelijkheidsverzekering, maar daarbuiten heb de meeste mensen ook een ‘gewone’ aansprakelijkheidsverzekering. En zeker wanneer je kinderen hebt, is die erg belangrijk. Maar hoe zit dat nu eigenlijk?

Lees meer

29

mei

Minderjarigen en aansprakelijkheid

 

 

Onopzettelijke schade

 

In je aansprakelijkheidsverzekering (AVP), is het hele huishouden inbegrepen. Dat geldt dus voor jou en je partner, maar ook je kinderen en andere inwonenden. En ook je huisdieren vallen onder deze dekking. Laat je kind het konijn ontsnappen en eet het de prijsbloemen van de buurman op? Dan is deze schade gedekt door de AVP. Dat geldt ook voor een bal die per ongeluk door het raam van de overburen gaat. Of als je kind even niet oplet en tegen de dure auto van de visite botst met zijn fiets. Want hoewel jij natuurlijk je kind moet leren om veilig te fietsen, kun je niet voorkomen dat het af en toe misgaat. Alle onopzettelijke schade wordt gedekt, tot een behoorlijk hoog bedrag. En dat is fijn, want kinderen doen soms wat onhandig of letten niet zo goed op.

 

Hoe zit het met opzettelijke schade?

 

Soms veroorzaakt iemand opzettelijk schade. Als jij de heg van de buren in brand steekt omdat je boos bent, moet je natuurlijk zelf de schade betalen. Maar voor kinderen geldt dat anders. Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen nog niet aansprakelijk worden gesteld. Ze denken niet na over wat ze doen en hoewel de schade opzettelijk is, valt deze wel onder de aansprakelijkheidsverzekering. Natuurlijk is het jouw taak als opvoeder om te proberen dit te voorkomen. Maar je kunt nu eenmaal niet alles voorkomen. Stel dat jouw kind in een baldadige bui een vuurtje stookt in het huisje in de speeltuin. Dan is dat een flinke kostenpost. Maar aangezien je kind nog geen 14 jaar is, valt deze schade onder de AVP en hoef je dus als ouders niet te betalen.

 

En wat als je kind ouder is?

 

Als je kind ouder is dan 14, valt hij nog steeds onder de gewone aansprakelijkheidsverzekering. Dus alle schade die per ongeluk ontstaat, is gedekt. Maar schade die door opzet is veroorzaakt wordt niet meer vergoed. Je kind is pas vanaf zijn 18e jaar zelf aansprakelijk hiervoor. Tot die tijd moet jij als ouder eventuele kosten vergoeden. Soms zijn hier regelingen voor mogelijk. En als je kind iets doet dat strafbaar is, zal je kind via het jeugdstrafrecht worden berecht. Je bent als ouders wel aansprakelijk, maar dat betekent niet automatisch dat jij alle kosten moet opdraaien. Soms is dat ook gewoon niet haalbaar.

 

Een aansprakelijkheidsverzekering heeft al heel wat mensen voor hoge kosten behoed. De aansprakelijkheidsverzekering kosten zijn heel laag. Voor een klein bedrag per maand (meestal 5-10 euro) ben je al goed gedekt. Zeker als je kinderen hebt, weegt het risico zeker op tegen deze kosten. Want als er dan een keer iets misgaat, voorkom je een hoge rekening met alle gevolgen van dien. Je kunt nu eenmaal niet altijd alle schade voorkomen.